Vergroot hier uw lettertype:

Counselling loverboy problemen

De training is voornamelijk gericht op counsellors, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, politie, schoolpersoneel, mentoren, vertrouwenspersonen, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen en geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben.

 

Accreditatie 

Voor de cursus zijn 17 PE punten door de accreditatiecommissie van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling toegekend en deze kunnen volgens de nieuwe reglementen voor (her)registratie worden gebruikt.
Tevens is deze cursus geaccrediteerd door de SKJ voor 11 PE punten voor Jeugdzorgwerkers, Agogen en Maatschappelijk Werkers U krijgt een certificaat van deelname aan het eind van de bij- en nascholing uitgereikt. Voor PE-punten bent u wel verplicht volledig aan beide dagen deel te nemen.

 

Literatuur 

Alle noodzakelijke materialen worden u tijdens de eerste dag van de cursus uitgereikt.

 

Data en locatie 

Aangezien naar verwachting veel interesse voor deze bij-en nascholing zal bestaan, zullen steeds tijdig nieuwe data bekend worden gemaakt. Neem gerust contact met ons op als u over de data meer informatie wenst. U kunt ons bereiken via : 046-4741622

 

De  cursus vindt plaats op:
Donderdag 12 september 2019 en donderdag 19 september 2019.

 

Er kunnen minimaal 12 en maximaal 24 deelnemers aan de bij- en nascholing deelnemen. Deelname vindt plaats op basis van datum van ontvangst. De bij- en nascholingen vinden plaats te: Gemeenschapshuis "De Koel", Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen ( Rothem).Aanvang 10.00 uur Einde: 16:30 uur

Kosten 

€ 240,-. Inbegrepen zijn de reader, materialen, lunch, koffie en thee.

 

Incompany 

De mogelijkheid bestaat om deze training incompany aan te bieden. De training wordt dan voor uw organisatie specifiek afgestemd ten behoeve van de deelnemers. Hierdoor kan een betere afstemming op de betreffende doelgroep worden gedaan. Als u belangstelling heeft voor een incompany training bespreken wij uw wensen vrijblijvend in een voorgesprek. U ontvangt na vaststelling een offerte waarin de scholingsvraag, financiële kaders en een raamwerk van de training zijn opgenomen. Na bevestiging zal de training volgens vaststelling worden uitgevoerd. Tijdens de training zal rekening worden gehouden met specifieke eisen die indien mogelijk en noodzakelijk alsnog worden toegevoegd. Na de training zal een evaluatie plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting via 046-4741622 en vragen naar Theo Hendrickx of Wilma Thijs.